ngl 01

Informacja ( do pobrania dokument PDF )


opublikowano: 2017-05-10

W terminie do 8 maja 2017 r.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
Wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ


opublikowano: 2017-04-19

pro regional nssmazowsze logounia logo

opis projektu dla rozwoju Mazowsza
Początek strony